+48 17 859 07 80
Strzemiona budowlane -dowolne wymiary  i kształty z drutu żebrowanego

Strzemiona budowlane -dowolne wymiary  i kształty z drutu żebrowanego

CIS-BET

Nasze prefabrykaty służą do budowy sieci telekomunikacyjnych i energetycznych takich operatorów jak:

  • Orange Polska S.A.
  • Netia S.A.
  • Multimedia Polska S.A.
  • Okręgowa Spółdzielnia Telekomunikacyjna w Tyczynie,
  • Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące,
  • Polska Grupa Energetyczna Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.
  • oraz operatorów Telewizji Kablowej i zakładowych systemów informatycznych.

Prefabrykaty telekomunikacyjne wyprodukowane w naszej Firmie pozwoliły wybudować i unowocześnić sieci telekomunikacyjne na znacznym obszarze Polski, a w szczególności w województwach: podkarpackim, małopolskim, lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, opolskim.

Wszystkie działania Firmy zorientowane są na Klienta. W celu zapewnienia wysokiej jakości wyrobów opracowaliśmy w 2002 r. Politykę Jakości i wdrożyliśmy system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2001 certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A w Warszawie (nr certyfikatu 799/3/ 2009).

   

   

Zapraszamy
do współpracy!

   

KONTAKT