Certyfikaty cis bet

Certyfikat ISO 2018-2021

Wszystkie działania Firmy zorientowane są na Klienta. W celu zapewnienia wysokiej jakości wyrobów opracowaliśmy w 2002 r Politykę Jakości i wdrożyliśmy system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009 certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A w Warszawie (nr certyfikatu 799/5/ 2012).

Ponadto na pordukowane przez nas elementy posiadamy:

1. Certyfikat ZKP - beton towarowy

2. Certyfikat ZKP - produkcja płyt dachowych -korytkowych DKZ, DKO

3. Certyfikat ZKP - maszty i słupy
 

Certyfikaty ZKP

Certyfikat ZKP- beton towarowy
Certyfikat ISO 2018-2021, Cis-Bet
Certyfikat  ISO 2018-2021 w wersji anglojęzycznej, Cis-Bet
Certyfikat ZKP Maszy i słupy, Cis-Bet
Certyfikat ZKP płyty  korytkowe -dachowe DKZ, Cis-Bet

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz