Certyfikaty cis bet

Certyfikat ZKP Maszy i słupy

Wszystkie działania Firmy zorientowane są na Klienta. W celu zapewnienia wysokiej jakości wyrobów opracowaliśmy w 2002 r Politykę Jakości i wdrożyliśmy system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009 certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A w Warszawie (nr certyfikatu 799/5/ 2012).
 

APROBATY TECHNICZNE

Aprobata techniczna - płyty drogowe JOMB Aprobata techniczna - płyty drogowe

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - ISO

Certyfikat ISO

Certyfikaty ZKP

Certyfikat ZKP Maszy i słupy
Certyfikat ZKP płyty  korytkowe -dachowe DKZ

ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM