+48 17 859 07 80

Certyfikaty cis bet

Certyfikat ISO 2018-2021

Wszystkie działania Firmy zorientowane są na Klienta. W celu zapewnienia wysokiej jakości wyrobów opracowaliśmy w 2002 r Politykę Jakości i wdrożyliśmy system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009 certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A w Warszawie (nr certyfikatu 799/5/ 2012).