DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Do pobrania

07_2021_szt_85_cpr.pdf (pdf)

DWU - SŁUPY ŻELBETOWE

DWU Słup żelbetowy telekomunikacyjny - SŻT-7 (pdf) DWU Słup żelbetowy telekomunikacyjny - SŻT - 8,5 (pdf) DWU słup energetyczny ŻN-10 (pdf) DWU słup energetyczny ŻN-12 (pdf) DWU 2019 Słup żelbetowy ŻN-10 (pdf) DWU 2019 Słup żelbetowy ŻN-12 (pdf) DWU fundamenty słupów oświetleniowych (pdf) DWU płyta stopowa (pdf) DWU 2019 płyta stopowa 30x30 (pdf)

DWU - ODCIĄGI

DWU odciąg (pdf) DWU 2019 Odciąg kompletny (pdf)

DWU - PŁYTY DACHOWE

DWU płyty korytkowe DKZ (pdf) DWU 2019 Płyty korytkowe DKZ (pdf)

DWU - PŁYTY DROGOWE

DWU płyty drogowe (pdf) DWU 2019 Płyty drogowe (pdf) DWU płyty Jomb (pdf)

DWU - NADPROŻA L-19

DWU nadproża L-19 (pdf) DWU 2019 Nadproża żelbetowe (pdf)

DWU - STUDNIE

DWU studnia SK1 (pdf) DWU studnia SK6 (pdf) DWU studnia SKMP3 (pdf) DWU studnia SKMP4 (pdf) DWU studnia SKO-1 (pdf) DWU studnia SKO-2g (pdf) DWU studnia SKO-4g (pdf) DWU studnia SKR1 (pdf) DWU studnia SKR2 (pdf) DWU 2019 Studnia SK-1 (pdf) DWU 2019 Studnia SK-2 (pdf) DWU 2019 Studnia SKR-1 (pdf) DWU 2019 Studnia SKR-2 (pdf) DWU 2019 Studnia SKO-1g (pdf) DWU 2019 Studnia SKO-2g (pdf) DWU 2019 Studnia SKO-4g (pdf) DWU 2019 Studnia SK-6 (pdf) DWU 2019 Studnia SKMP-3 (pdf) DWU 2019 Studnia SKMP-4 (pdf)

DWU - RAMA

DWU rama R06 A (pdf) DWU rama RCZsB (pdf) DWU rama RCZsD (pdf) DWU rama RCZzB (pdf) DWU rama RL 1A (pdf) DWU rama RL 1B (pdf) DWU rama RL 2A (pdf) DWU rama RL 2B (pdf) DWU 2019 ramy lekkiej pojedynczej RL1sA (pdf) DWU 2019 ramy lekkiej pojedynczej RL1sB (pdf) DWU 2019 ramy lekkiej podwójnej RL2sA (pdf) DWU 2019 ramy ciężkiej stalowej RCZsB (pdf) DWU 2019 ramy ciężkiej żeliwnej RCZzB (pdf) DWU 2019 ramy ciężkiej stalowej RCZsD (pdf) DWU 2019 ramy lekkiej pojedynczej R06sA (pdf)

DWU - POKRYWA

DWU pokrywa PCZsB (pdf) DWU pokrywa PCZsD (pdf) DWU pokrywa PCZzB (pdf) DWU pokrywa PL1A (pdf) DWU pokrywa PL1B (pdf) DWU 2019 Pokrywa lekka PL1A (pdf) DWU 2019 Pokrywa lekka PL1B (pdf) DWU 2019 Pokrywa ciężka stalowa PCZsB (pdf) DWU 2019 Pokrywa ciężka stalowa PCZsD (pdf) DWU 2019 Pokrywa ciężka żeliwna PCZzB (pdf) DWU 2019 Pokrywa ciężka stalowa ryglowana PCZsBr (pdf) DWU 2019 Pokrywa ciężka stalowa ryglowana PCZsDr (pdf) DWU 2019 Pokrywa lekka PO6sA (pdf)

DWU - ZWIEŃCZENIE

DWU zwieńczenie ZCZsB (pdf) DWU zwieńczenie ZCZsD (pdf) DWU zwieńczenie lekkie ZL1A (pdf) DWU zwieńczenie lekkie ZL1B (pdf) DWU zwieńczenie lekkie Z06A (pdf) DWU zwieńczenie ZCZzB (pdf) DWU zwieńczenie ZL2A (pdf) DWU zwieńczenie ZL2B (pdf) DWU 2019 Zwieńczenie ZL1A (pdf) DWU 2019 Zwieńczenie ZL1B (pdf) DWU 2019 Zwieńczenie ZL2A (pdf) DWU 2019 Zwieńczenie ZCZzB (pdf) DWU 2019 Zwieńczenie ZCZsB (pdf) DWU 2019 Zwieńczenie ZCZsD (pdf) DWU 2019 Zwieńczenie ZO6 (pdf)

DWU - PIERŚCIENIE

DWU pierścienie studni (pdf) DWU 2019 Pierścienie podwyższające do studni (pdf) DWU zasobniki (pdf)

DWU - SŁUPKI OZNACZENIOWE

DWU słupki oznaczeniowe SO (pdf) DWU słupki oznaczeniowo pomiarowe SOP (pdf) DWU słupki oznaczeniowe SO-K (pdf) DWU słupki oznaczeniowe SO-M (pdf) DWU 2019 Słupek oznaczeniowy SO (pdf) DWU 2019 Słupek oznaczeniowo-pomiarowy SOP (pdf) DWU 2019 Słupek oznaczeniowy SO-K (pdf) DWU 2019 Słupek oznaczeniowy SO-M (pdf)

DWU - SŁUPKI GAZOWE

DWU słupki ozn gazowe (pdf) DWU słupki ozn gazowe niskie (pdf) DWU słupki ozn gazowe wysokie (pdf) DWU słupki ozn-pomiarowe niskie (pdf) DWU 2019 Słupek oznaczeniowy gazowy niski SOG-N (pdf) DWU 2019 Słupek oznaczeniowy gazowy wysoki SOG-W (pdf) DWU 2019 Słupek oznaczeniowo-pomiarowy gazociągu niski SOPG-N (pdf)

DWU - SZCZUDŁA

DWU szczudło A-1 (pdf) DWU 2019 Szczudło żelbetowe A-1 (pdf)

DWU - BETON

Beton towarowy C8/10 S4 (pdf) Beton towarowy C12/15 S4 (pdf) Beton towarowy C16/20 (pdf) Beton towarowy C20/25 (pdf) Beton towarowy C25/30 S4 (pdf) Beton towarowy C30/37 S4 (pdf)

DWU - BELKI USTOJOWE

DWU 2019 Belka ustojowa BUC (pdf) DWU 2019 Belka ustojowa BUT (pdf) DWU 2019 Belka ustojowa B-60 (pdf) DWU 2019 Belka ustojowa B-80 (pdf) DWU 2019 Belka ustojowa B-90 (pdf) DWU 2019 Belka ustojowa B-100 (pdf)

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz