+48 17 859 07 80

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Do pobrania

DWU - SŁUPY ŻELBETOWE

DWU słup telekomunikacyjny SŻT-7 (pdf) DWU słup telekomunikacyjny SŻT-8,5 (pdf)

DWU - SŁUPY ENERGETYCZNE

DWU słup energetyczny ŻN-10 (pdf) DWU słup energetyczny ŻN-12 (pdf) DWU fundamenty słupów oświetleniowych (pdf) DWU płyta stopowa (pdf)

DWU - ODCIĄGI

DWU odciąg (pdf)

DWU - PŁYTY DACHOWE

DWU płyty korytkowe DKZ (pdf)

DWU - PŁYTY DROGOWE

DWU płyty drogowe (pdf) DWU płyty Jomb (pdf)

DWU - NADPROŻA L-19

DWU nadproża L-19 (pdf)

DWU - STUDNIE

DWU studnia SK1 (pdf) DWU studnia SK6 (pdf) DWU studnia SKMP3 (pdf) DWU studnia SKMP4 (pdf) DWU studnia SKO-1 (pdf) DWU studnia SKO-2g (pdf) DWU studnia SKO-4g (pdf) DWU studnia SKR1 (pdf) DWU studnia SKR2 (pdf)

DWU - RAMA

DWU rama R06 A (pdf) DWU rama RCZsB (pdf) DWU rama RCZsD (pdf) DWU rama RCZzB (pdf) DWU rama RL 1A (pdf) DWU rama RL 1B (pdf) DWU rama RL 2A (pdf) DWU rama RL 2B (pdf)

DWU - POKRYWA

DWU pokrywa PCZsB (pdf) DWU pokrywa PCZsD (pdf) DWU pokrywa PCZzB (pdf) DWU pokrywa PL1A (pdf) DWU pokrywa PL1B (pdf)

DWU - ZWIEŃCZENIE

DWU zwieńczenie ZCZsB (pdf) DWU zwieńczenie ZCZsD (pdf) DWU zwieńczenie lekkie ZL1A (pdf) DWU zwieńczenie lekkie ZL1B (pdf) DWU zwieńczenie lekkie Z06A (pdf) DWU zwieńczenie ZCZzB (pdf) DWU zwieńczenie ZL2A (pdf) DWU zwieńczenie ZL2B (pdf)

DWU - PIERŚCIENIE

DWU pierścienie studni (pdf) DWU zasobniki (pdf)

DWU - SŁUPKI OZNACZENIOWE

DWU słupki oznaczeniowe SO (pdf) DWU słupki oznaczeniowo pomiarowe SOP (pdf) DWU słupki oznaczeniowe SO-K (pdf) DWU słupki oznaczeniowe SO-M (pdf)

DWU - SŁUPKI GAZOWE

DWU słupki ozn gazowe (pdf) DWU słupki ozn gazowe niskie (pdf) DWU słupki ozn gazowe wysokie (pdf) DWU słupki ozn-pomiarowe niskie (pdf)

DWU - SZCZUDŁA

DWU szczudło A-1 (pdf)

DWU - BETON

DWU Beton towarowy DZ (pdf)

DWU - BELKI USTOJOWE