google-site-verification: googlee764eb1ab5ffa562.html
+48 17 859 07 80

Dozowanie i mieszanie składników betonu

Dozowanie i mieszanie składników betonu
Dozowanie składników może odbywać się:
objętościowo,
wagowo
i w sposób wagowo-objętościowy.

Najlepszym rozwiązaniem jest metoda wagowa, zapewniająca wysoką precyzję dozowania składników.
Mieszanie składników betonu ma na celu uzyskanie maksymalnej jednorodności świeżej mieszanki betonowej. Kruszywo, cement, woda oraz ewentualne dodatki i domieszki muszą stanowić jednolitą masę o równomiernym rozmieszczeniu składników. Czas mieszania uzależniony jest od konsystencji mieszanki, jednak nie może być krótszy niż 1 min. Kolejność wprowadzania składników może być różna, jednak nigdy cement nie może być wprowadzany jako pierwszy, ze względu na możliwość przyklejenia się do wilgotnych ścian urządzenia mieszającego.


 • Kanał energetyczny
 • Transport betony wywrotką
 • Belki zbrojeniowe
 • stal
 • fundament
 • Płyty drogowe
 • stal
 • słupki
 • Kolumna wsporcza SKR-1
 • wsporniki 2 kablowe
 • Studnie
 • Słupki
 • Słupy
 • Nadproża L-19
 • Strzemiona zbrojeniowe