Fundusze Europejskie

Zakład Prefabrykacji Żelbetowej "CIS-BET" Jolanta Buczek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Prefabrykacji Żelbetowej "CIS-BET" Jolanta Buczek poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych”.

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnych środków trwałych, które przyczynią się do powstania ulepszonego produktu w postaci słupa żelbetowego o wysokiej jakości i dokładności wykonania. Jest to rozwiązanie przeznaczone głównie dla przemysłu telekomunikacyjnego i energetycznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i uzyskanie pozycji lidera w kraju w zakresie produkcji słupów telekomunikacyjnych.

W wyniku wdrożenia inwestycji CIS-BET będzie mógł zaproponować produkt wysokiej jakości, dokładności, w atrakcyjniejszej cenie i szybszej dostawie z uwagi na lepsze wykorzystanie zasobów i przeprojektowanie produkcji.

Wartość projektu:  846 240,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 378 400,00 PLN

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz