+48 17 859 07 80

INSTRUKCJE: PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA

Do pobrania

INSTRUKCJA MONTAŻU- STUDNIE KABLOWE

INSTRUKCJA MONTAŻU - STUDNIE KABLOWE (pdf)

Słupy żelbetowe - telekomunikacyjne

INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA SŁUP ŻELBETOWY TELEKOMUNIKACYJNY SŻT „7” (pdf) INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA SŁUP ŻELBETOWY TELEKOMUNIKACYJNY SŻT „8,5” (pdf)

Słupy żelbetowe - energetyczne

INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA ŻERDZI NAPOWIETRZNYCH „ŻN-10/200”. (pdf) INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA ŻERDZI NAPOWIETRZNYCH „ŻN-12/200”. (pdf) INFORMACJA DODATKOWA ŻERDZIE ŻN-10/200 (pdf) INFORMACJA DODATKOWA ŻERDZIE ŻN-12/200 (pdf)

Szczudła żelbetowe typ A-1

INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA SZCZUDŁA ŻELBETOWE „A-1” (pdf)

Studnie telekomunikacyjne

typ SK

INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA - STUDNIA SK-1 (pdf) INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA - STUDNIA SK-2 RL (pdf) INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA - STUDNIA SK-2 RC (pdf) INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA - STUDNIA SK-6 RC (pdf)

typ SKR

INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA - STUDNIA SKR-1 RC (pdf) INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA - STUDNIA SKR-2 RL (pdf) INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA - STUDNIA SKR-2 RC (pdf)

typ SKM

INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA - STUDNIA SKMP-3 (pdf) INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA - STUDNIA SKMP-4 (pdf)

typ SKO

INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA - STUDNIA SKO-1g (pdf) INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA - STUDNIA SKO-2g (pdf)

Płyty drogowe

INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA - PŁYTY DROGOWE (pdf)

Nadproża budowlane L-19

INSTRUKCJA PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA - NADPROŻA BUDOWLANE L-19 (pdf)