KARTY KATALOGOWE

Słupy żelbetowe telekomunikacyjne

Karta katalogowa słupa SŻT - 7 (pdf) Karta katalogowa słupa SŻT - 8,5 (pdf)

Słupy żelbetowe energetyczne

Karta katalogowa słupa ŻN - 10 (pdf) Karta katalogowa słupa ŻN - 12 (pdf)

Szczudła żelbetowe

Karta katalogowa Szczudła A-1 (pdf)

Belki

Karta katalogowa belek BUT, BUC, BUP (pdf) Karta katalogowa belek B-60, B-80, B-100 (pdf)

Obejmy

Karta katalogowa obejm do słupa żelbetowego (pdf)

Śruby

Wsporniki

Karta katologowa wspornika dwukablowego WS-2 (pdf)

Studnie telekomunikacyjne

Typ SK

Karta katalogowa studni teletechnicznej SK-1 (2-elementowej) (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SK-1( 3-elementowa) (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SK-2 (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SK-2 (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SK-6 (pdf)

Typ SKR

Karta katalogowa studni teletechnicznej SKR-1 (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SKR-1 (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SKR-1( 2-elementowa) (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SKR-1/2 (2-elementowej) (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SKR-2 (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SKR-2 (pdf) Karta katalogowa kolumny wsporczej SKR-1 (pdf)

Typ SKM

Karta katalogowa studni teletechnicznej SKMP-3 (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SKMP-3 (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SKMP-4 (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej odgałęźniej SKMOP-4, SKMOL-4, SKMOD-4 (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SKMP-4 (pdf)

Typ SKO

Karta katalogowa studni teletechnicznej SKO-1g (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SKO-1g (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SKO-2g (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SKO-2g (pdf) Karta katalogowa studni teletechnicznej SKO-4g (pdf)

Pierścienie podwyższające do studni teletechnicznych.

Karta katalogowa pierścienia dystansowego do studni SK-1 (pdf) Karta katalogowa pierścienia dystansowego do RL1 (pdf) Karta katalogowa pierścienia dystansowego do RL2 i RCZ (pdf) Karta katalogowa pierścienia studni teletechnicznej SK-6 (pdf) Karta katalogowa pierścienia studni teletechnicznej SKR-2 (pdf)

Zwieńczenia Typ Ciężki RC oraz Zwieńczenia Typ lekki RL

Rama lekka RL

Karta katalogowa ramy lekkiej pojedynczej RL1sA (pdf) Karta katalogowa ramy lekkiej pojedynczej RL1sB (pdf) Karta katalogowa ramy lekkiej podwójnej RL2sA (pdf) Karta katalogowa ramy lekkiej pojedynczej R06sA (pdf)

Rama Ciężka RC

Karta katalogowa ramy ciężkiej stalowej RCZsB (pdf) Karta katalogowa ramy ciężkiej stalowej RCZsD (pdf) Karta katalogowa ramy ciężkiej żeliwnej RCZzB (pdf)

Pokrywy lekkie z zamkiem ryglowym

Karta katalogowa pokrywy lekkiej czynnej PL1sczA (pdf) Karta katalogowa pokrywy lekkiej biernej PL1sbA (pdf) Karta katalogowa pokrywy lekkiej biernej PL1sbB (pdf) Karta katalogowa pokrywy lekkiej czynnej PL1sczB (pdf)

Pokrywa lekka PL

Karta katalogowa pokrywy lekkiej pełnej PL1spA (pdf) Karta katalogowa pokrywy lekkiej z wietrznikiem PL1swA (pdf) Karta katalogowa pokrywy lekkiej pełnej PL1spB (pdf) Karta katalogowa pokrywy lekkiej z wietrznikiem PL1swB (pdf)

Pokrywa Ciężka PC

Karta katalogowa pokrywy ciężkiej stalowej PCZsB (pdf) Karta katalogowa pokrywy ciężkiej stalowej PCZsD (pdf) Karta katalogowa pokrywy ciężkiej żeliwnej PCZzB (pdf)

Pokrywa Ciężka z zamkiem ryglowym

Karta katalogowa pokrywy ciężkiej stalowej ryglowanej PCZsBr (pdf) Karta katalogowa pokrywy ciężkiej stalowej ryglowanej PCZsDr (pdf)

Słupki

Karta katalogowa słupka oznaczeniowo-pomiarowego SOP (pdf) Karta katalogowa słupka oznaczeniowego SO (pdf)

Słupki oznaczeniowe gazociągu

Karta katalogowa słupka gazowego niskiego (pdf) Karta katalogowa słupka gazowego wysokiego (pdf)

Płyty

Karta katalogowa płyty korytkowej dachowej DKZ (pdf) Karta katalogowa płyty korytkowej dachowej DKZ (pdf) Karta katalogowa płyty drogowej (pdf)

Nadproża żelbetowe

Karta katalogowa belek nadprożowych L-19 (pdf)

Kanał energetyczny

Kanał energetyczny (pdf)

Fundamenty

Fundament (pdf)

Różne

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz