Podział betonów

Betonowanie płyty, Cis-Bet

Beton (zwykły) powstaje w wyniku wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa to mieszanina spoiwa (cement), kruszywa grubego (żwir), kruszywa drobnego (piasek o frakcjach do 2 mm), wody i ewentualnych dodatków (powyżej 5% w stosunku do masy spoiwa) i domieszek (poniżej 5% w stosunku do masy spoiwa).

Podział betonów
Beton ciężki: - o ciężarze objętościowym większym niż 2 600 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. barytowych), stosowany jako osłony biologiczne dla osłabienia promieniowania jonizującego.
Beton zwykły:
o ciężarze objętościowym od 2 200 do 2 600 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem kruszyw naturalnych i łamanych (piasek + żwir lub piasek + np. kamień bazaltowy), stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych,
o ciężarze objętościowym od 1 800 do 2 200 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem kruszyw porowatych (np. keramzyt) - do wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. ścian osłonowych, pustaków ściennych i stropowych.
Beton lekki - o ciężarze objętościowym do 1 800 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem lekkich kruszyw oraz betony komórkowe.
Betony komórkowe wytwarza się z cementu, piaski, wody i środka pianotwórczego. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów ściennych i stropowych średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe), i drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane nadproża).

Ponadto do betonów należą:
Beton polimerowy - zamiast spoiwa cementowego zawiera polimery;
Beton cementowo-polimerowe - zawiera spoiwa cementowe z dodatkiem polimerów, stosowany w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie betonu o wysokiej wytrzymałości i niskiej kurczliwości podczas wiązania.
Fibrobeton - oprócz kruszyw naturalnych zawiera włókna stalowe, szklane lub syntetyczne, stosowane jako beton do wykonywania np. posadzek przemysłowych.
Żużlobeton - z dodatkiem rozdrobnionego żużlu do kruszywa.
Asfaltobeton - bez cementu i wody, zawiera asfalt, mączkę mineralną, piasek, grysy kamienne i żwir - stosowany do wykonywania nawierzchni drogowych.
 

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz