L19 nadproża, nadproża budowlane L-19

Przykładowe zastosowanie nadproży budowlanych L-19

Nadproża budowlane typ L-19 produkowane są w kształcie litery „L”. Długość nadproża najkrotszego to  90 cm , kolejny wymiar jest większy o 30 cm ...i tak do 330 cm. Minimalna długość podparcia na oporach 10 cm, maksymalne oparcie na oporach 19 cm.
Do każdej parti nadproży wystawiamy deklarację własciwosci użytkowych

Nadproża L-19 produkowane w oparciu o normę PN-EN 845-2:2004.
Zgodnie z normą posiadamy odpowiednie badania wykonane przez akredytowane laboratorium (ocena zgodności)
 

Deklaracja zgodnośći CKP

Deklaracja zgodnosci - nadproża L-19 (pdf)

Instrukcja montażu - nadproża budowlane - typ L-19

Karta katalogowa -nadproża budowlane

Sposób montażu nadproży  typ L-19

Nadproża budowlane

Nadproża budowlane typ L-19
Przykładowe zastosowanie nadproży budowlanych L-19
Nadproża budowlane typ L-19

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz