google-site-verification: googlee764eb1ab5ffa562.html
+48 17 859 07 80

L19 nadproża, nadproża budowlane L-19

Przykładowe zastosowanie nadproży budowlanych L-19

Nadproża budowlane typ L-19 produkowane są w kształcie litery „L”. Długość nadproża najkrotszego to  90 cm , kolejny wymiar jest większy o 30 cm ...i tak do 330 cm. Minimalna długość podparcia na oporach 10 cm, maksymalne oparcie na oporach 19 cm.
Do każdej parti nadproży wystawiamy deklarację własciwosci użytkowych

Nadproża L-19 produkowane w oparciu o normę PN-EN 845-2:2004.
Zgodnie z normą posiadamy odpowiednie badania wykonane przez akredytowane laboratorium (ocena zgodności)
 

Do pobrania

Deklaracja zgodnośći CKP

Deklaracja zgodnosci - nadproża L-19 (pdf)

Instrukcja montażu - nadproża budowlane - typ L-19

Karta katalogowa -nadproża budowlane


 • Kanał energetyczny
 • Transport betony wywrotką
 • Belki zbrojeniowe
 • stal
 • fundament
 • Płyty drogowe
 • stal
 • słupki
 • Kolumna wsporcza SKR-1
 • wsporniki 2 kablowe
 • Studnie
 • Słupki
 • Słupy
 • Nadproża L-19
 • Strzemiona zbrojeniowe