Obciążniki siodłowe

Obciążnik siodłowy

Obciążniki siodłowe służą do dociążania gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie
nawodnionym, zgodnie z BN-70/8976-15.

Obciążniki mogą być wyprodukowane produkowane dla srednic nominalnych gazociągu: 

80 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm

Przechowywanie. Obciążniki należy przechowywać na wyrównanym podłożu , ułożone rzędami. Dopuszcza się układanie obciążnikówwarstwami do wysokości 1,50 m.

Obciążnik siodłowy

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz