Płyty dachowe DKZ, płyty korytkowe

Płyty korytkowe dachowe DKZ

yty dachowe korytkowe występują w dwóch odmianach tj. otwarte (DKO) i zamknięte (DKZ) . Płyty produkowane są w formach stalowych i po włożeniu odpowiedniej siatki wibrowane są na stołach wibracyjnych.
Płyty przeznaczone są do wykonywania przykryć dachowych. Niewielki ciężar oraz możliwość stosowania w różnych układach konstrukcyjnych umożliwiają powszechne stosowanie płyt w budownictwie ogólnym i przemysłowym.


Standardowo płyty produkowane są w następujących wymiarach:

DKZ 330 x 60

DKZ 300 x 60
DKZ 270 x 60
DKZ 240 x 60
DKZ 210 x 60
DKZ 180 x 60

DKZ 330 x 30
DKZ 300 x 30
DKZ 270 x 30
DKZ 240 x 30
DKZ 210 x 30
DKZ 180 x 30

Istnieje możliwość wykonania płyt o innych wymiarach.

Parametry techniczne:
maksymalne obciążenie zewnętrzne: 2,65kN/m2
szerokość modularna: 30 cm i 60 cm
długość: od 180 cm do 300 cm w przedziale co 30cm
wysokość: 11 cm
grubość płyty górnej 2,5 cm
klasa betonu: C20/25
minimalna głębokość oparcia: 4 cm

MONTAŻ
Płyty dachowe korytkowe DKZ układa się na przygotowanych podporach z odpowiednim pochyleniem przewidzianym w projekcie. Mogą być układane ręcznie, bądź za pomocą sprzętu montażowego. Spoiny między płytami należy wypełnić zaprawą cementową. Dla wyrównania powierzchni, płyty zaciera się warstwą zaprawy cementowej.

SKŁADOWANIE
Płyty dachowe korytkowe DKZ należy składować w pozycji wbudowania, na równym, utwardzonym podłożu, na drewnianych podkładkach, umieszczonych w odległości max 100cm od krawędzi płyty.

ZASADY ZAŁADUNKU, ROZŁADUNKU I TRANSPORTU
Załadunek i rozładunek płyt, powinien odbywać się przy użyciu zawiesia linowego. Płyty należy układać długością w kierunku jazdy Płyty muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i związane pasami transportowymi.

Certyfikat Kontroli Produkcji - płyty korytkowe dachowe DKZ

Instrukcja montażu - płyty korytkowe dachowe DKZ

Karta katalogowa - płyty dachowe korytkowe DKZ

Płyty dachowe

Deklaracja zgodnosci

Zdjęcia

Płyty korytkowe dachowe DKZ
Płyty korytkowe dachowe DKZ

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz