Płyty drogowe betonowe, płyty jumbo

Płyty drogowe

Jesteśmy producentem płyt drogowych.

Zastosowanie:

Płyty drogowe mają zastosowanie na tymczasowe place manewrowe, drogi dojazdowe na plac budowy dla samochodów ciężarowych.

Płyty zbrojone siatką przestrzenną przeznaczone do ruchu pojazdów o nacisku na oś do 120 kN . Płyty należy układać na nośnym podłożu gruntowym o nośności 30 kN/m2.

Płyty wykonywane są zgodnie z dokumentacją techniczną wykonaną przez uprawnionego projektanta oraz zgodnie z APROBATĄ TECHNICZNĄ IBDiM nr AT/2009-03-2528. Wystawiamy deklaracje własciwosci użytkowych.

W każdej płycie zagnieżdżone są 4 uchwyty montażowe.

Możemy wyprodukować płyty drogowe w następujących wymiarach:

  • 300 x 150 x 15 cm
  • 300 x 100 x 15 cm
  • 300 x 150 x 18 cm
  • 300 x 100 x 18 cm

Płyty dostarczamy na place budowy na terenie całego kraju własnym transportem. Posiadamy samochody ciężarowe wyposażone w żurawie samowyładowcze-HDS.

Świadectwa badań betonu z którego produkujemy płyty drogowe

05.2013 r. - Świadectwa badań betonu z którego produkujemy płyty drogowe - CTB PRZY POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ (pdf) 04.2013 r. Świadectwa badań betonu z którego produkujemy płyty drogowe - CTB (pdf)

Instrukcja montażu - płyty drogowe

Deklaracja zgodności - płyty drogowe

Płyty drogowe

Płyty drogowe

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz