+48 17 859 07 80

Prefabrykaty na zamówienie

Słupy fundamentowe okrągłe

Elementy wg. indywiidualnego zamówieniah produkowane są w oparciu o dokumentację projektową przekazaną przez zamawiającego.

Procedura produkcji elementów wg. projektów indywidualnych.
1. Odbiorca składa zamówienie -przekazuje dokumentację techniczną.
2. Produkcja elementu w zaakceptowanym przez Odbiorcę terminie.
3. Dostawa elementu – do dokumentów dostawy Producent dołącza oświadczenie z którego wynika, że w procesie produkcji zapewniono zgodność z indywidualną dokumentacją techniczną.

Oświadczenie zawiera:
- Nazwę i adres wydającego oświadczenie.
- Nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia.
- Informacje pozwalające na identyfikację dokumentacji technicznej.
- Stwierdzenie że wyrób jest zgodny z dokumentacją techniczna.
- Adres obiektu budowlanego (budowy) , w którym wyrób ma być zastosowany.
- Miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Możemy wyprodukować ......również to o czym myślisz


Strzemiona zbrojeniowe budowlane
Kanał energetyczny
Transport betony wywrotką
Belki zbrojeniowe
stal
fundament