+48 17 859 07 80

Słupki gazowe, słupki gazowo-pomiarowe

Słupki gazowe Cis-Bet

Słupek gazowy niski - produkowany wg normy  ZN-G-3003

  • zbrojenie wg.  standardu ST IGG-103;2011
  • w górnej części słupka logo producenta, rok produkcji

Słupek gazowy wysoki  produkowany wg normy  ZN-G-3003

  • zbrojenie wg.  standardu ST IGG-103;2011
  • w górnej części słupka logo producenta, rok produkcji