Słupki oznaczeniowe slupki pomiarowe słupki gazowe

Słupki oznaczeniowe; SO, SOK, SOM,  - stosowane są do oznaczania w terenie trasy kabla telekomunikacyjnegoi jego punktów charakterystycznych

Słupek graniczny  SOG

Słupek graniczny SOG

Słupki graniczne  SOG- stosowane są do oznaczania granic i punktów charakterystycznych terenu. Waga słupka 19 kg  Klasa wytrzymałości betonu  -  C20/25

Słupki gazowe Cis-Bet

Słupki gazowe

Słupek gazowy niski - produkowany wg normy  ZN-G-3003 zbrojenie wg.  standardu ST-IGG-1003:2015 w górnej części słupka logo producenta, rok produkcji Słupek gazowy wysoki  produkowany wg normy  ZN-G-3003 zbrojenie wg.  standardu ST-IGG-1003:2015 w górnej części słupka logo producenta, rok produkcji standardowo słupki nie malowane

Słupki oznaczeniowe  SOM, SOK

Słupki oznaczeniowe SOM, SOK

Słupki oznaczeniowe typu - SOM, SOK - stosowane są do oznaczania w terenie trasy kabla telekomunikacyjnego.   Waga słupka 30 kg  

Słupki SO

Słupki oznaczeniowe SO

Słupki oznaczeniowe SO - stosowane są do oznaczania w terenie trasy kabla telekomunikacyjnegoi jego punktów charakterystycznych. Dane techniczne ciężar  -   80 kg klasa wytrzymałości  betonu  -  C20/25  stal zbrojeniowa- A- III; A-0

Słupki oznaczeniowo-pomiarowe SOP

Słupki oznaczeniowo-pomiarowe SOP - stosowane są do oznaczania w terenie trasy kabla telekomunikacyjnego i jego punktów charakterystycznych, oraz do wykonania pomiarów prądów błądzących i potencjału elektrycznego powłoki kabla. Dane techniczne ciężar  -   (...)

    Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz