Studnia kablowa SKMP-3

Studnia kablowa SKMP-3  przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych linii magistralnych przelotowych dla kanalizacji 9-otworowej (3 otwory w warstwie)
Dane techniczne:
Studnia kablowa magistralna wykonana jako dwuelementowa:
• korpus żelbetowy górny o masie  m = 2100 kg
• korpus żelbetowy dolny o masie  m = 2150 kg
• grubość ścian bocznych, płyty górnej i dna - 10 cm
• klasa wytrzymałości betonu  C20/25;   stal A - III
Wyposażenie studni kablowej SKMP-3 :
• rama ciężka obetonowana  
• nakrywa ciężka z wywietrznikiem  
• rury wspornikowe
• wsporniki kablowe W3  
 

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz