Studnia kablowa SKMP-4

Studnia teletechniczna SKMP-4

Studnia kablowa SKMP-4  przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych linii magistralnych przelotowych dla kanalizacji 24-otworowej (4 otwory w warstwie).
Dane techniczne:

Studnia kablowa magistralna wykonana jako dwuelementowa:
• korpus żelbetowy górny o masie  m = 2450 kg
• korpus żelbetowy dolny o masie  m = 2500 kg
• grubość ścian bocznych - 10 cm
• grubość płyty górnej i dna - 12 cm
• klasa wytrzymałości betonu  C20/25;   stal A - III
 Wyposażenie studni kablowej SKMP-4 :
• rama ciężka obetonowana  
• nakrywa ciężka z wywietrznikiem  
• kolumny wsporcze, wsporniki kablowe W3  
 

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz