Studnia kablowa SKO-1g

Studnia kablowa SKO-1g (głęboka)-przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych
1-otworowych z rur ø110 mm. Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej dla sieci rozdzielczej budowanej z cienkich kabli miedzianych lub światłowodowych.


Dane techniczne
• klasa wytrzymałości betonu  C20/25,  stal A - III

Wyposażenie studni kablowej SKO-1

  •  korpus żelbetowy o masie m = 297 kg
  • płytę denną o masie m = 86 kg
  •  wieniec o masie m = 83 kg
  • wspornik plastikowy W2

STUDNIE typ SKO

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz