Studnia kablowa SKR-1 -korpus dwuelementowy

Studnia SKR-1(20 korpus dwuelementowy

Studnia kablowa SKR-1(2) - przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci rozdzielczych w kanalizacji
1-otworowej. Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej.


Dane techniczne
Studnia kablowa rozdzielcza wykonana jako dwuelementowa.

  • korpus żelbetowy dwuelementowy  o masie m = 633 kg
  • grubość ścian bocznych 7 cm, grubość dna 10 cm
  • klasa wytrzymałości betonu  C20/25, stal A - III

Wyposażenie studni kablowej SKR-2 

  • rama obetonowana typ lekki kl. A15
  • nakrywa zabetonowana pełna
  • nakrywa zabetonowana z wywietrznikiem żeliwnym
  • rura wspornikowa
  • wspornik plastikowy W2

Karta katalogowa

Studnia SKR-1(20 korpus dwuelementowy

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz