SK-6 studnia kablowa

Studnia SK-6

Studnia SK-6 - jest przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowej 6 otworowej
(3 otwory w warstwie). Wykonywana jest również jako studnia odgałęźna, jedno lub dwustronna (SK6/1, SK6/2 -  rys.1). Studnie SK-6 posiadają powiększone otwory wylotowe (gardła), umożliwiające wprowadzenie 12 rur fi 100 i tym samym mogą zastąpić studnie SK-12.
 
 Studnia kablowa żelbetowa wykonana jako dwuelementowa
• korpus żelbetowy górny o masie m =  1550 kg
• korpus żelbetowy dolny o masie m = 1300 kg
• grubość ścian bocznych 9 cm, grubość dna 10 cm
• klasa wytrzymałości betonu  C20/25, stal A - III


Wyposażenie studni
• rama obetonowana typ ciężki
• nakrywa zabetonowana pełna
• nakrywa zabetonowana z wywietrznikiem żeliwnym
• rury wspornikowe
• wsporniki plastikowe W3

 

Karta katalogowa SK-6

Studnia SK-6 (pdf)

STUDNIE SK

Studniaq SK-2
Studnia SK-6

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz