Studnie kablowe

Produkujemy studnie kablowe róznych typów m.in. : studnia kablowa typ SK (SK-1, SK-2, SK-6),  studnia kablowa typ SKR (SKR-1, SKR-2), studnie kablowe typ SKO (SKO-1, SKO-2, SKO-4). Nasze studnie zostały wykorzystane do budowy wielu lini teletechnicznych w województwie podkarpackim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim, łódzkim.

Ramy typ lekki A-15 do studni kablowych

Rama - Rl2 która wraz z pokrywami( PL1w+ PL1p) stanowi komplet, przeznaczona jest do przykrycia studni kanalizacji kablowej o klasie wytrzymałosci A-15

Studnia SK-1

Studnia kablowa SK-1

Studnia kablowa SK-1 - przeznaczona dla ciągu kanalizacji jednootworowej jako studnia przelotowa lub końcowa. Wyposażenie studni kablowej  SK-1: skorupa górna z wbetonowaną rama stalową skorupa dolna pokrywa A-15, pełna lub z wywietrznikiem  

Studnia SK-1 - 3 elementowa

Studnia kablowa SK-1 - 3 elementowa

Studnia kablowa SK-1(3) - przeznaczona dla ciągu kanalizacji jednootworowej jako studnia przelotowa lub końcowa. Wyposażenie studni kablowej  SK-1(3): rama lekka A15 pierscień 20 ,lub 30 cm skorupa dolna pokrywa A-15, pełna lub z wywietrznikiem

Studnia SK-2

Studnia kablowa SK-2

Studnia kablowa SK-2 - przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowej dwuotworowej przelotowej. Produkowana jest również jako studnia odgałęźna, jedno lub dwustronna (SK-2/1, SK-2/2). Wyposażenie studni kablowej  SK-2: skorupa górna skorupa dolna pokrywa A-15, (...)

Studnia SK-2/1 odgałęźna

Studnia kablowa SK-2/1 odgałęźna

Studnia kablowa SK-2/1 - przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowej dwuotworowej przelotowej. Produkowana jest również jako studnia odgałęźna, jedno lub dwustronna (SK-2/1, SK-2/2). Wyposażenie studni kablowej  SK-2/1: skorupa górna skorupa dolna pokrywa (...)

Studnia SK-6

Studnia kablowa SK-6

Studnia SK-6 - jest przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowej 6 otworowej (3 otwory w warstwie). Wykonywana jest również jako studnia odgałęźna, jedno lub dwustronna (SK6/1, SK6/2 -  rys.1). Studnie SK-6 posiadają powiększone (...)

Studnia kablowa SKMP-3

Studnia kablowa SKMP-3  przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych linii magistralnych przelotowych dla kanalizacji 9-otworowej (3 otwory w warstwie) Dane techniczne: Studnia kablowa magistralna wykonana jako dwuelementowa: • korpus żelbetowy górny o masie  m = 2100 (...)

Studnia teletechniczna SKMP-4

Studnia kablowa SKMP-4

Studnia kablowa SKMP-4  przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych linii magistralnych przelotowych dla kanalizacji 24-otworowej (4 otwory w warstwie). Dane techniczne: Studnia kablowa magistralna wykonana jako dwuelementowa: • korpus żelbetowy górny o masie  m = 2450 (...)

Studnia kablowa SKO-1g

Studnia kablowa SKO-1g (głęboka)-przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych 1-otworowych z rur ø110 mm. Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej dla sieci rozdzielczej budowanej z cienkich kabli miedzianych lub światłowodowych. (...)

Studnia SKO-2g

Studnia kablowa SKO-2 g

Studnia kablowa SKO-2g (głeboka) - przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych 2-otworowych z rur ø110 mm oraz od kanalizacji wtórnej z rur ø32 mm lub ø40 mm (dla kabli światłowodowych). Może również pełnić funkcję (...)

Studnia kablowa SKO-4

Studnia kablowa SKO-4 - przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych 4-otworowych z rur ø110 mm oraz od kanalizacji wtórnej z rur ø32 mm lub ø40 mm (dla kabli światłowodowych). Może również pełnić funkcję (...)

Studnia kablowa SKR-1

Studnia kablowa SKR-1 - przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci rozdzielczych w kanalizacji 1-otworowej. Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej. Dane techniczne Studnia kablowa rozdzielcza wykonana jako jednoelementowa. korpus żelbetowy (...)

Studnia SKR-2

Studnia kablowa SKR-2

Studnia kablowa SKR-2 -przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci kablowych rozdzielczych  w kanalizacji 2-otworowej. Może pełnić również funkcję studni odgałęźnej lub narożnej. Dane techniczne Studnia kablowa żelbetowa wykonana jako dwuelementowa korpus (...)

    Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz