Studnie kablowe typu SKO

Studnia kablowa SKO-1g

Studnia kablowa SKO-1g (głęboka)-przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych 1-otworowych z rur ø110 mm. Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej dla sieci rozdzielczej budowanej z cienkich kabli miedzianych lub światłowodowych. (...)

Studnia SKO-2g

Studnia kablowa SKO-2 g

Studnia kablowa SKO-2g (głeboka) - przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych 2-otworowych z rur ø110 mm oraz od kanalizacji wtórnej z rur ø32 mm lub ø40 mm (dla kabli światłowodowych). Może również pełnić funkcję (...)

Studnia kablowa SKO-4

Studnia kablowa SKO-4 - przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych 4-otworowych z rur ø110 mm oraz od kanalizacji wtórnej z rur ø32 mm lub ø40 mm (dla kabli światłowodowych). Może również pełnić funkcję (...)

    Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz