Szczudła żelbetowe do słupów drewnianych typ A-1

Szczudło żelbetowe typ  A-1 służy do postawienia słupa drewnianego w ziemi. Słup mocowany jest do szczudła za pomocą obejm metalowych OB-18. Szczudło posiada siatkę zbrojeniową wykonaną ze stali 34GS zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. Wykonane jest z betonu klasy B-30, zagęszczonego mechaniczne i pielęgnowanego w warunkach naturalnych. Powierzchnia szczudła jest gładka, dopuszczalne są drobne wgłębienia na powierzchni jako pozostałości po pęcherzykach powietrza jak i wycierki betonu w czasie wibrowania

Wymagania:
Produkowane szczudło żelbetowe jest wykonane zgodnie z normami:
PN-B-19501 Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji
PN-88/B-06250 Beton zwykły

Szczudła żelbetowe do słupów drewnianych

Jak montować szczudła A-1

Szczudła żelbetowetyp A-1 -  do słupów drewnianych
obejma OB-18 - do przykręcenia słupa  drewnianego do szczudła A-1(fundamentu)

Deklaracja zgodnosci

Zdjęcia

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz