+48 17 859 07 80

Szczudła żelbetowe do słupów drewnianych typ A-1

Szczudło żelbetowe typ  A-1 służy do postawienia słupa drewnianego w ziemi. Słup mocowany jest do szczudła za pomocą obejm metalowych OB-18. Szczudło posiada siatkę zbrojeniową wykonaną ze stali 34GS zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. Wykonane jest z betonu klasy B-30, zagęszczonego mechaniczne i pielęgnowanego w warunkach naturalnych. Powierzchnia szczudła jest gładka, dopuszczalne są drobne wgłębienia na powierzchni jako pozostałości po pęcherzykach powietrza jak i wycierki betonu w czasie wibrowania

Wymagania:
Produkowane szczudło żelbetowe jest wykonane zgodnie z normami:
PN-B-19501 Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji
PN-88/B-06250 Beton zwykły

Do pobrania

szczudło typ A-1

Karta katalogowa - szczudło typ A-1 (pdf)

Możemy wyprodukować ......również to o czym myślisz


Kanał energetyczny
Transport betony wywrotką
Belki zbrojeniowe
stal
fundament
Płyty drogowe