https://plus.google.com/u/0/104248415352135394350

Studnie kablowe, słupy, płyty drogowe, płyty dachowe, beton towarowy

mapa witryny

Strona główna
Fundusze Europejskie
O Nas
Certyfikaty
Galeria-cis-bet.pl
Kontakt cis-bet.pl
Słupki
   Słupki oznaczeniowe SO
   Słupki oznaczeniowe SOM, SOK
   Słupki referencyjne
Do pobrania
   INSTRUKCJE: PRZEZNACZENIA, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA
   KARTY KATALOGOWE
   DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Beton towarowy
 Beton - podział betonów
 Dozowanie i mieszanie składników betonu
 Beton - klasa betonu ....co oznacza np. C16/20
 Pielęgnacja betonu
 Układanie i zagęszczanie betonu
Telekomunikacja
 Belki ustojowe
 Szczudła typ A-1
    Szczudła żelbetowe do słupów drewnianych typ A-1
 Słup telekomunikacyjny - SŻT-7
    Słupy telekomunikacyjne - SŻT
    Klin wierzchołkowy do słupów A -owych
 Słupki oznaczeniowe
    Słupki oznaczeniowo-pomiarowe SOP
    Słupek graniczny SOG
    Słupki gazowe
 Studnie kablowe
    Studnia kablowa SK-1
  Studnie kablowe typu SK
     Studnia kablowa SK-1 - 3 elementowa
     Studnia kablowa SK-2/1 odgałęźna
     Studnia kablowa SK-2
     Studnia kablowa SK-6
     Pierscienie podwyzszające do studnik SK-1
  Studnie kablowe typu SKR
     Studnia kablowa SKR-1
     Studnia kablowa SKR-2
     Pierscienie podwyzszające do studni SKR
     Studnia kablowa SKR-1 -korpus dwuelementowy
  Studnie kablowe typu SKM
     Studnia kablowa SKMP-3
     Studnia kablowa SKMP-4
  Studnia kablowa typu SKO
     Studnia kablowa SKO-1g
     Studnia kablowa SKO-2 g
     Studnia kablowa SKO-4
  Pierscienie podwyższające do studni
     Pierscienie do studni SKR-2
     Pierscien do studni SK-6
 Słup telekomunikacyjny - SŻT-8,5
    Słup telekomunikacyjny - SŻT-8,5
 Ramy i pokrywy do studni kablowych
    Ramy lekkie do studni kablowych
    Ramy ciężkie do studni kablowych
Energetyka
   Belki ustojowe do słupów energetycznych: U-85, U-130, B-60, B-80, B-100
   Kanał energetyczny
 Belki ustojowe
 Słupy energetyczne ŻN-10/200
    Słupy energetyczne ŻN-10/200
 Słupy energetyczne ŻN-12/200
    Słupy energetyczne ŻN-12/200
 Kanał energetyczny
    Kanał energetyczny
Prefabrykaty ogólnobudowlane
 Nadproża budowlane L-19
 Płyty dachowe korytkowe DKZ
 Płyty drogowe
Prefabrykaty na zamówienie
Studnie na lotniska
Strzemiona budowlane