Słup energetyczny ŻN-12

Słup ŻN-10

Słupy żelbetowe ŻN - 12 m stosowane są przy budowie i eksploatacji energetycznych
 i telekomunikacyjnych linii napowietrznych.


wykonany wg normy: PN-EN 12843:2008

Dane techniczne

  • długość  -   12 m
  • ciężar  -   810 kg
  • klasa wytrzymałości betonu   -  C35/45
  • objętość betonu -  0,310 m3
  • stal zbrojenie główne – A-III
  • strzemiona – A-0
  • bednarka ocynkowana  50 x 3 mm

Deklaracje zgodnosci CPR

Zdjęcia

Słup ŻN-10

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz