Słupki gazowe, słupki gazowo-pomiarowe

Słupki gazowe Cis-Bet

Słupek gazowy niski - produkowany wg normy  ZN-G-3003

  • zbrojenie wg.  standardu ST-IGG-1003:2015
  • w górnej części słupka logo producenta, rok produkcji

Słupek gazowy wysoki  produkowany wg normy  ZN-G-3003

  • zbrojenie wg.  standardu ST-IGG-1003:2015
  • w górnej części słupka logo producenta, rok produkcji
  • standardowo słupki nie malowane

Słupki gazowe

Słupki gazowe
Słupki gazowe wysokie
Słupek gazowy-pomiarowy

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz