Słupki oznaczeniowo-pomiarowe SOP

Słupki oznaczeniowo-pomiarowe SOP - stosowane są do oznaczania w terenie trasy kabla telekomunikacyjnego i jego punktów charakterystycznych, oraz do wykonania pomiarów prądów błądzących i potencjału elektrycznego powłoki kabla.


Dane techniczne

  • ciężar  -   80 kg
  • klasa wytrzymałości  betonu  -  C20/25
  •  stal zbrojeniowa- A- III; A-0

Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz