Słupy, studnie kablowe skr

Słupy - telekomunikacyjny SŻT-7

Prefabrykaty żelbetowe do budowy lini telekomunikacyjnych napowietrznych i ziemnych:

  • słupy żelbetowe: 7m; 8,5 m
  • szczydła żelbetowe A-1 (fundament do słupa drewnianego)
  • studnie kablowe: SK, SKRm, SKM, SKO
  • belki, ustojowe: BUT, BUC, B-60, B-80,B-90, B-100
  • ramy i pokrywy do studni kablowych
  • słupki oznaczeniowe: SO, SOP, SOM, SOK,
  • zasobniki
  • odciągi doziemne

Prefabrykaty do budowy sieci telekomunikacyjnych

Słupy żelbetowe SŻT-7 m; SŻT-8,5 m

Słupy - telekomunikacyjny SŻT-7
Słupy żeletowe SŻT-8,5 m - telekomunikacyjny
Słupy żeletowe SŻT-8,5 m - telekomunikacyjny

Szczudła żelbetowetyp A-1 - do słupów drewnianych

SzczudłoA-1 (fundament do słupów drewnianych)

Belki ustojowe ( do słupów i szczudeł A-1)

Belka BUT
Belka B-60
Belka ustojowa BUC do szczudła A -1

Ramy i pokrywy

Rama do studni SK-1

Studnie telekomunikacyjne

Studnia SKR-2
Studnia SKO-2g
Studnia SK-2

Kategorie


Możemy wyprodukować... również to, o czym myślisz